Згода на обробку персональних даних

Я, відповідно до зазначеної мною інформації на сайті brandsales.com.ua, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю інтернет-магазин brandsales (далі - Товариство) дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей і сукупностей відомостей про мене), власником яких є вказане Товариство, на наступних умовах:

1.Ціль обробки персональних даних: забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях, для інформування фізичних осіб про акції та спеціальні пропозиції власників, дилерських центрів власника, і інших партнерів власника, вивчення попиту споживачів, інформування клієнтів про нові моделі товарів, виробника товарів, місця продажу товарів з використанням рекламних акції, що проводяться виробником товарів і / або продавцями таких товарів, виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів виключно для здійснення повноважень, визначених законами та на підставі згоди суб'єкта Особиста конфігурація их даних.

2. Цілі обробки персональних даних:

1) збір інформації щодо товарів, споживачів товарів, експлуатації товарів споживачами, виявлених недоліків (браку, поломок і т.п.) товарів і їх причин;

2) виконання визначених чинним законодавством України гарантійних та інших зобов'язань перед споживачами;

3) веденя статистики звернень споживачів та недоліків товарів, поломок і шлюбу, їхні причини;

4) надання інформації споживачам про товари, їх виробника і продавців;

5) виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів;

6) виконання інших вимог чинного законодавства України.

3. Склад і обсяг персональних даних, які можуть збиратися і оброблятися:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) дата народження;

3) стать;

4) адреса;

5) інші відомості про факти та обставини, що характеризують особу як споживача товарів (інформація щодо покупок, споживчі звички);

6) відомості про засоби зв'язку зі споживачем (поштова адреса, контактний номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти тощо).

4. Термін зерігання персональних даних:

персональні дані будуть зберігатися протягом терміну, необхідного для досягнення зазначених вище цілей і цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення терміну зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. Зберігання персональних даних буде здійснюватися Товариством за своїм місцезнаходженням, а також можливо розпорядниками, зазначеними в п.6.

5. Порядок використання персональних даних та захист персональних даних: Персональні дані будуть використовуватися Товариством та розпорядниками виключно для мети та цілей, зазначених в пунктах 1 і 2 цієї згоди відповідно до чинного законодавства України; використання персональних даних працівниками Товариства здійснюється тільки відповідно до їхніх трудових обов'язків. Суспільство і розпорядники персональних даних приймати необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб.

Суспільство і розпорядники персональних даних будуть здійснювати з персональними даними дії, необхідні для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних; здійснювати збір в обсязі, необхідному для вищезазначених цілей і цілей; реєстрацію, накопичення, адаптації, зміна, відновлення, використання, знеособлення відомостей; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних розпорядникам персональних даних і третім особам, зазначеним у цій згоді; зберігати персональні дані протягом строку, необхідного для вищезазначених цілей і цілей; знищувати персональні дані після закінчення терміну їх зберігання.

6) пред'являти вмотивованою вимога про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостоверними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховування, ненаданням чи несвоєчасним їх надання, а також на захист від надання відомостей, які є недостоверними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи ;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

Повідомлення про дії з моїми персональними даними, які Товариство як власник персональних даних має надавати мені як суб'єкту персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних», прошу вручати мені особисто в руки або направляти відповідно до вказаних мною контактних даних.

Надаючи згоду на обробку персональних даних я підтверджую, що був / а до відома / а Товариством про 1) власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються / можуть передаватися персональні дані, 2) про місцях зберігання персональних даних та 3) про свої права, обумовлені статтею 8 Закону № 2297-VI «про захист персональних даних! в зв'язку з обробкою моїх персональних даних для зазначеної мети.

Вау! В нас є власний додаток! Встановлюйте, та будьте завжди онлайн з нами! Вау! Теперь у нас есть собственное приложение. Нажмите «поделиться» и затем «добавить на домашний экран» Встановити не зараз